Vervaldag: 31/05/2023
Solliciteer nu

Solliciteer nu

Upload CV (doc, docx, pdf)

Omschrijving

Arts voor het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap

1 vacante betrekking

Contract van onbepaalde duur

Voltijds of minstens 4/5e

Inhoud van de functie

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging bij een jonge en dynamische instelling?

Wil je jouw medische deskundigheid ten dienste stellen van de Brusselse burgers?

Vind je het interessant om in een multidisciplinair team te werken?

Deel je ons engagement voor personen met een handicap en een verminderde zelfredzaamheid?

Dan is de functie van arts bij Iriscare iets voor jou!

Jouw taken:

 • Je analyseert de dossiers die in Brussel worden ingediend door kinderen tot 21 jaar en volwassenen vanaf 65 jaar met het oog op een eventuele erkenning van hun handicap of verminderde zelfredzaamheid.
 • Je stelt procedures op voor de analyse van die aanvragen en zorgt voor een goede opvolging.
 • Daartoe werk je samen met andere artsen, een psycholoog, een logopedist en andere zorgprofessionals.
 • Je blijft op de hoogte van jouw vakgebied en volgt voortdurend de ontwikkelingen op het vlak van medische evaluatie om kwaliteitsvol advies te kunnen geven.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Frederick Taveirne – diensthoofd

02 435 63 01

Loon en voordelen

Minimumloon zonder ervaring: 53.999,30 euro bruto per jaar, geïndexeerd.

Je krijgt ook een geïndexeerde forfaitaire jaarlijkse premie van 6.999,65 euro.

Anciënniteit in de publieke sector wordt automatisch pro rata gevaloriseerd. Voor anciënniteit in de privésector/als zelfstandige kan, eveneens pro rata, een valorisatie worden aangevraagd, maximaal voor tien jaar.

Voordelen:
•  flexibel uurrooster in een 38-urenweek;

•  werkzekerheid;

•  35 verlofdagen en 5 flexdagen per jaar (op voltijdse basis);

•  telewerk (mogelijk vanaf 6 maanden anciënniteit in de functie);

•  hospitalisatieverzekering (echtgeno(o)t(e) en kinderen inbegrepen);

•  maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag;

•  eindejaarspremie;

•  vakantiegeld;

•  mogelijkheid om tijdens de werkuren opleidingen te volgen;

•  mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen;

•  gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;

•  vlot bereikbaar met het openbaar vervoer: dicht bij de metrohaltes Troon en Maalbeek en het 

    station Brussel-Luxemburg;

•  mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen met de fiets;

•  toegang tot een sociale dienst.

Informatie over Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en is verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert, zijn divers:

 • het beleid en de financiering beheren van de gezondheidssector in Brussel;
 • het beleid en de financiering beheren wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap;
 • het beleid beheren inzake gezinsbijslag in Brussel;
 • de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen begeleiden en financieren;
 • het kinderbijslagfonds Famiris overkoepelen;
 • meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen uitreiken;
 • de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;
 • ondersteuning bieden in het kader van de COVID-19-crisis;
 • de graad van de handicap of de verminderde zelfredzaamheid van een persoon aan de hand van verschillende criteria bepalen en de gevolgen ervan op sociaal, medisch of psychologisch vlak vaststellen.

De betrekking bevindt zich in het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap,dat bestaat uit medewerkers met een medisch, paramedisch of administratief profiel. Dit Centrum evalueert en erkent:

 • handicaps bij Brusselse jongeren onder de 21 jaar, met het oog op de toekenning van bijkomende toeslagen op de kinderbijslag;
 • verminderde zelfredzaamheid bij Brusselaars ouder dan 65 jaar, met het oog op de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Meer informatie over Iriscare vind je op http://www.iriscare.brussels/nl/.

Gezocht profiel

We zijn op zoek naar een medewerker die beschikt over een diploma hoger onderwijs van het lange type in de geneeskunde. Bovendien is ten minste een jaar ervaring als praktiserend arts vereist.

Een kopie van het diploma en het eventuele gelijkwaardigheidsattest van een buitenlands diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen zijn ingediend.

Kennis van het Frans is een troef.

Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma’s, ervaring, bijzondere vaardigheden, enz.) zullen onderzocht worden in het kader van deze selectie.

Hoe kan ik solliciteren?[1]

Stuur je motivatiebrief en cv (+ kopie van het diploma en eventuele gelijkwaardigheidsattest) uiterlijk op 31 mei 2023 naar het volgende e-mailadres:

jobs@iriscare.brussels

De selectieproef bestaat uit een eliminerend mondeling gesprek voor een jury. Dit gesprek gebeurt volgens de STAR-methode en duurt ongeveer 60 minuten. Tijdens het gesprek worden je competenties met betrekking tot de vereisten van de functie geëvalueerd (generieke competenties), alsook je motivatie, interesses en je affiniteit met het werkterrein.

De selectieproef zal plaatsvinden in de kantoren van Iriscare: Belliardstraat 71/2, 1040 Brussel.


[1] Iriscare behandelt jouw persoonsgegevens volgens de geldende regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna ‘de Europese algemene verordening gegevensbescherming’ of ‘AVG’) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die je in het kader van deze vacature doorgeeft, zijn noodzakelijk voor de goede verwerking van jouw kandidatuur en om contact met jou te kunnen opnemen. Je persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt of langer dan nodig bewaard.

Wens je meer informatie over het beheer van jouw gegevens en je rechten? Raadpleeg ons privacybeleid op https://www.iriscare.brussels/nl/iriscare-nl/wettelijke-bepalingen/bescherming-persoonsgegevens/.