Geneesheer-Dienstverantwoordelijke bij het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Wilt u de uitdaging aangaan om een multidisciplinair team in een jonge en dynamische instelling te coördineren?

Deelt u graag uw deskundigheid om een medische en paramedische strategie te ontwikkelen die aansluit op de veranderende realiteit op het terrein?

Wilt u zich inzetten voor de oprichting en de goede werking van een kwaliteitsvolle dienst voor de Brusselse burgers, en meer bepaald voor personen met een handicap en verminderde zelfredzaamheid?

Dan is deze functie van arts-dienstverantwoordelijke bij Iriscare iets voor u!

Uw taken:

• U leidt, coördineert en superviseert de dagelijkse activiteiten van het Centrum voor Evaluatie van de Autonomie en de Handicap om ervoor te zorgen dat de multidisciplinaire evaluatie-opdrachten binnen de gestelde termijn en met een constante kwaliteit worden uitgevoerd.

• U begeleidt en ondersteunt het team van het Centrum, dat bestaat uit verschillende gezondheidswerkers (arts, logopedist, psycholoog, enz.) bij operationele kwesties en bij inhoudelijke vragen die in meer of mindere mate binnen uw vakgebied vallen.

• U evalueert en ontwikkelt voortdurend de gebruikte werkmethoden en tools. U doet dit met het oog op een efficiënte en uniforme verwerking van de dossiers, aangepast aan de doelgroep (jongeren onder de 21 jaar met een handicap in de ruime zin van het woord en 65-plussers met een verminderde zelfredzaamheid).

• U vervult een coördinerende rol bij de ontwikkeling van de medische en paramedische deskundigheid, visie en strategie van het Centrum.

Meer informatie over de functie? Aarzel niet om contact op te nemen met:

Tania Dekens – leidend ambtenaar 02 435 61 00